Dvoulodní hala KERMI Stříbro
Novostavba výrobních hal 5.500 m2 včetně kompletního obslužného a sociálního vybavení
s rekonstrukcí stávajících objektů a stavebními pracemi pro technologie
Investor : KERMI s.r.o. Stříbro
Náklady : 79 + 5 mil. Kč
Termín : rok 1997 – 1998
Spojení : ing. Milan Štoll, ředitel