Rekonstrukce domu Krátká 6, Plzeň
Celková rekonstrukce objektu od statického zajištení konstrukcí, náhrady stropu, krovu a
odstranění vlhkosti zdiva podříznutím. Vše včetne architektonických návrhu, projektové a
inženýrské činnosti a s kompletním technickým vybavením
Investor : CCA s.r.o.
Místo : Krátká ul. 6, Plzeň
Náklady : 12 mil. Kč
Termín : rok 1995-1996