Základ pod obráběcí centrum WF 13R CNC, BOCO Pardubice
Zhotovení železobetonového základu pro obráběcí centrum – frézovací vodorovná
vyvrtávačka od výrobce FERMAT Group a.s.
Investor : BOCO Pardubice machines s.r.o., Čepí 1
Náklady : 2,7 mil. Kč
Termín : 03/2012 – 06/2012
Spojení : p. Jan Dostál, jednatel 605 299 542