Rekonstrukce jídelny Škoda Turbíny
Kompletní rekonstrukce a modernizace stravovacího strediska Škoda Turbíny včetně
projektu. Součástí akce byla dodávka a montáž technologické části kuchyně.
Investor : Škoda Turbíny
Místo : budova 308 – areál Škoda
Náklady : 3 mil. Kč
Termín : 1995 – 1996