Úpravy lesních cest v Kryštofovo údolí v Liberci
Byli prováděny zemní a výkopové práce včetně vytýčení inženýrských sítí

Investor : STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha
Náklady : LS na revíru Novina – 530 tis. Kč
LS Nad Elstnerem – 450 tis. Kč
Termín : 10/2011 – 12/2011
Spojení : p. Jiří März 485 123 455-6