Půdní vestavba dvou bytových jednotek - Koterovská 31, Plzeň
Provedena kompletní stavební úprava nevyužitého podkroví bytového domu
Investor : manželé Žižkovi
Náklady : 4,2 mil. Kč
Termín : 06/2011 – 12/2011
Spojení : pí. Žižková 737 288 696