Přečerpávací stanice v Borku u Rokycan
Úprava a modernizace přečerpávací stanice na čištění odpadní vody.
Akce byla realizována na stavbě „Čistá Berounka – etapa II. podprojekt C“
Jednalo se o zemní a bourací práce, vodorovné konstrukce, izolace a zámečnické práce
Investor : STREICHER, spol. s r.o. , K lomu 426, Štěnovice
Náklady : 280 tis. Kč
Termín : 04/2011 – 05/2011
Spojení : Ing. Pavel Heřman 602 289 670