Stavba protihlukové stěny na D1 u Třemošnice
Stavba čistírny odpadních vod v areálu Škoda Orlík
Zřízení velkoplošné kanceláře v objektu Škoda Kovárny s.r.o., a rekonstrukce kanceláří
pro spolecnosti holdingu Škoda
Přístavba prodejny pracovních a ochranných prostředků firmy Profesional CZ s.r.o.
Plzen
Investor : Konsorcium Houdek, p. Houdek majitel
Místo : Na Bo
řích 573/5, 326 00 Plzeň
Termín : rok 1999 – 2000
Náklady : 2,5 mil. K
č