Stavební úpravy sociálního zařízení v areálu Škoda Machine Tool a.s.
Provedené stavební úpravy, rekonstrukce a oprava sociálních zařízení v areálu ŠMT
Investor : Škoda Machine Tool a.s., Plzeň 301 00, Tylova 57
Náklady : 1,1 mil. Kč
Termín : r.2010 – 2011
Spojení : p. Beránek 733 610 263