Zemní práce, stavební úpravy STRABAG a.s.
Provádení zemních výkopových prací vcetne stavebních úprav pro stavbu 841/EEAC – SOKP 514
Investor : STRABAG a.s. – odštepný závod Praha, Lahovská 85
Náklady : 1,6 mil. Kč
Termín : r.2009 – 2010
Spojení : p. Tomáš Chudoba 724 021 005