Základ pro novou pec CPF a.s.
Zhotovení základu pro novou pec – výstavba pece, zřízení základu pro pec, žáruvzdorné
vyzdívky
Investor : Czech Precision Forge a.s., Praha 1 110 00, Na Příkopě 958/25
Náklady : 0,8 mil. Kč
Termín : r.2009
Spojení : p. Jiroušek 378 132 296