Rozšíření montážní plochy
Zhotovení železobetonového základu pro manipulaci s výrobky
Investor : ŠKODA POWER a.s. Plzeň
Náklady : 3,2 mil Kč
Termín : r. 2009
Spojení : Ing. Jaroslav Slavík 731 439 767