Základ pro obrábecí centrum FPPC 3000 / 9 CNC
Zhotovení železobetonového základu pro obráběcí centrum
Investor : TEŽKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s. Plzeň
Náklady : 4,5 mil. Kč
Termín : r.2008
Spojení : Ing. Eva Jílková 724 621 432