Obchodní objekt Masarykova 72 , Plzeň
Novostavba obchodního objektu
Investor : p. TRAN ANH SON
Náklady : 6,5 mil. Kč
Termín : r. 2007
Spojení : p. TRAN ANH SON 608 172 621