Novostavby, rekonstrukce a opravy žíhacích a ohřívacích pecí
Demolice stávajících vyzdívek, výstavba pecí, zřízení základu pro nové pece, žáruvzdorné
vyzdívky a konstrukce pece, pecního vozu, spalinových kanálu, zřízení nového velína a
ventilátory
Investor : Škoda Kovárny
Místo : bud. 20, areál Škoda
Náklady : 55 mil. Kč
Termín : rok 1994 – 1997