Přemístění pálícího pracovište GEGA
Průmyslová novostavba hlavního a vedlejšího objektu pro pálící stroj
Investor : Škoda Kovárny spol. s r.o.
Náklady : 9,2 mil. Kč
Termín : r. 2007
Spojení : p.František Klátil - ved.investic 377 732 178