Provozní budova Metfer
Novostavba administrativní budovy
Investor : METFER spol. s r.o.
Náklady : 4,2 mil. Kč
Termín : r. 2006
Spojení : Ing. Jirí Chocholatý - jednatel 377 421 990