Výrobní areál fi LOMA Systems Dobřany
Novostavba výrobní haly 2000 m2 a provozní přístavby 700 m2 spolu s veškerými sítěmi,
komunikacemi a vybavením areálu
Investor : LOMA Systems s.r.o., Plzeň
Náklady : 41 mil. Kč
Termín : r. 2004
Spojení : ing. Jan Naxera, jednatel 602 544 375