Rozšírení výrobního areálu KERMI Stríbro II. Etapa
Novostavba dvoupodlažních výrobních hal 9600 m2 včetně sociálního vybavení a novostavba
skladové haly 1600m2, včetně vnitrozávodových komunikací, přípojek a přeložek energií
Investor : KERMI s.r.o. Stříbro
Náklady : 90 mil. Kč
Termín : rok 1999 – 2000
Spojení : ing. Milan Štoll, ředitel – 374 623 443