Rozšírení výrobní základny ŠKODA
Výstavba základu obráběcích strojů, rekonstrukce a výstavba metalurgických pecí včetně
obslužných zařízení
Investor : Škoda Plzeň
Náklady : celkem 113 mil Kč
Termín : rok 1993 –1999
Spojení : František Klátil, referent investic – 377 732 178